Algeria

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Alžírska

Certificates for exports from the Czech Republic into Algeria

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Aktualizace dne

Updates as of

plemenný skot

bovins reproducteurs

EX – 2013/11 – BOV-B (Algeria) březen /March2014
užitkový skot
bovins d`engraissement
EX – 2014/03 – BOV-F(Algeria) duben / April 2014
krmivo určené pro ryby
feedingstuff for fish
EX – 2011/04 – KRMAR.Algerie
mléko a mléčné výrobky
lait et produits laitiers 

Příloha – mikrobiologické požadavky pro jednotlivé komodity, které se vztahují k bodu 5 veterinárního osvědčení
Annexe – spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires

EX – 2012/02 – MIL.Algerie

 

 

ZDE / HERE