Bosna and Hercegovina

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Bosny a Hercegoviny

Certificates for exports from the Czech Republic to Bosna and Herzegovina

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

domácí skot (včetně buvolů, bizonů a jejich kříženců) určený pro chov a/nebo produkci

domestic bovine animals (including bubalus and bison species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production

EX – 2014/03 – BOV-X (BaH) únor 2014

February 2014

dodatkové požadavky pro dovoz živých přežvýkavců
additional requirements for import of live ruminants
zde / here březen 2012
March 2012
domácí ovce a kozy pro chov a/nebo produkci

domestic ovine and caprine for breeding and/or production

zde / here
jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

day-old chicks other than of ratites

EX – 2014/2 – DOC (BaH) únor 2014

February 2014

sušená krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
dried petfood
mléčné výrobky k lidské spotřebě
dairy products for human consumption
BIH-MP(HTC)-KZV-5 7. 10. 2013
mléčné výrobky z mléka krav, ovcí, koz a buvolů k lidské spotřebě
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption
BIH-MP(HTB)-KZV-5 7. 10. 2013
raw milk zde / here 7. 10. 2013
dairy products derived from raw milk zde / here 7. 10. 2013
vaječné výrobky
egg products
EX – 2012/07 – EP.BiH
směsné produkty k lidské spotřebě

composite products for human consumption

EX – 2015/10 COM.PROD. (BaH) listopad 2015
November 2015
násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci

hatching eggs of poultry other than ratites

EX – 2014/02 – HEP (BaH) únor 2014

February 2014

domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter BOV-I/2 15.3.2014
breeding or productive poultry other than ratites BPP 15.3.2014
domestic ovine and caprine for slaughter OVI-I/2 15.3.2014
domestic porcine for breeding and/or production DP(B/P) 15.3.2014
meat products/treated stomachs, bladders and intestines MP-KZV 15.3.2014
meat of domestic bovine BOV-14 15.3.2014
poultry meat POU-8 15.3.2014
domestic swine meat POR-KZV-20 15.3.2014
fishery products intended for human consumption FISH-7 15.3.2014
zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
processed petfood other than canned petfood
EX – 2014/02 – PPF (BaH) 20.3.2014
kolagen určený k lidské spotřebě

collagen intended for human consumption

EX – 2014/04 – COL (BaH) 30.3.2014
canned petfood HERE 20.3.2014
dogchews HERE 20.3.2014
gelatine intended for human consumption HERE 30.3.2014
treated skins HERE
honey HERE