Chile

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Chile

Certificates for exports from the Czech Republic to Chile

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vývozy psů, koček a fretek
exports of pets (dogs, cats and ferrets)
informace ZDE
informations HERE
velké kočkovité šelmy ze ZOO

large felines from ZOO

EX – 2015/08 – Feline (Chile) srpen 2015
August 2015
primáti ze ZOO

primates from ZOO

EX – 2015/12 – Primates (Chile) prosinec 2015

December 2015

ptáci
birds
EX – 2016/01 Bird (Chile) leden 2016
January 2016
kolagen k lidské spotřebě
collagen for human consumptionSeznam podniků registrovaných pro vývoz
List of establishments
ZDE / HERE

 

TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS / TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration
želatina k lidské spotřebě
gelatine for human consumptionplatí jen pro schválené podniky / for approved establishments only
TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS / TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration
mléko a mléčné výrobky

milk and milk products

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz / List of establishments ZDE / HERE

TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS

TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration

sperma býků

bovine semen

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz / List of establishments ZDE / HERE

TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS

TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration

krmiva pro zvířata v zájmovém chovu/žvýkací pamlsky pro psy
petfood/dog chewsSeznam produktů a podniků registrovaných pro vývoz / List of products and establishments ZDE / HERE

 

TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS
TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration