China

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Číny

Certificates for exports from the Czech Republic into China

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

kosmetické výrobky pro Ministerstvo zdravotnictví
cosmetics products for the Ministry of Health
EXP – 2003/06 – COSMET.MH (China)
kosmetické výrobky ve vztahu k BSE – Typ A
cosmetic certificate on BSE – Type A
EXP – 2003/05 – COSMET.A (China)
kosmetické výrobky ve vztahu k BSE – Typ B
cosmetic certificate on BSE – Type B
EXP – 2003/05 – COSMET.B (China)
tepelně ošetřené mléko, mléčné výrobky vyrobené z tepelně ošetřeného mléka nebo tepelně ošetřené mléčné výrobky k lidské spotřebě

Platí jen pro schválené podniky – ZDE.
heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products for human consumption

For approved establishments only – HERE.

EXP – 2008/02 – Milk.HTB (China)

 

solené kůže z býků/krav
wetsalted cow hides/bull hides
EXP – 2011/05 – BOV HIDES (China)
ryby a produkty rybolovu
fish and fishery products
EXP – 2013/01 – FIPRO (China)

 

11. 4. 2013
zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiná než konzervovaná
Platí jen pro schválené podniky – ZDE.
processed pet food other than canned pet foodFor approved establishments only – HERE.
EXP – 2014/01 – PETFOOD (China) duben 2014
April 2014