Cuba

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky na Kubu

Certificates for exports from the Czech Republic into Cuba

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

tepelně ošetřené mléko, mléčné výrobky vyrobené z tepelně ošetřeného mléka nebo tepelně ošetřené mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu

(platí jen pro schválené podniky – seznam ZDE)
heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption

(for approved establishments only – HERE)

EX – 2006/01 – MLTOH (Kuba)