CVED, ITC

 

Společné veterinární doklady a osvědčení

Common veterinary documents and certificates

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka/Přísl. země
Remark/Country
n. 136/2004 III produkty
products
TZ – 2004/03 – SVVD.P
(form)
Společný vet. vstupní doklad při dovozu ze třetích zemí do EU
Common veterinary entry document
n. 282/2004 I zvířata
animals
TZ – 2004/03 – SVVD.Z
(form)
Společný vet. vstupní doklad při dovozu ze třetích zemí do EU
Common veterinary entry document
n. 599/2004 příloha
Annex
produkty, zvířata
products, animals
EU – 2004/04 – OUS
(form)
Osvědčení pro obchodování uvnitř Společenství
Intra trade certificate (cz/en)
dtto EU – 2004/11 – OUS Osvědčení pro obchodování uvnitř Společenství
Intra trade certificate(cz/en/fr)