Iran

 

Osvědčení pro vývoz z České republiky do Íránu

Certificates for exports from the Czech Republic to the Islamic Republic of Iran

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

mražené sperma býků
frozen bovine semen
ZDE / HERE srpen 2012
August 2012