Israel

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Izraele

Certificates for exports from the Czech Republic into Israel

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

kůň
horse
EX – 2010/01 – KUN (Israel)
veterinární osvědčení pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahující přísady živočišného původu
veterinary certificate for petfood containing ingredients of animal origin intended
EX – 2011/11 – PETFO.Israel 7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
official certificate of plants producing pet foods
EX – 2011/03 – PETFOPL.Israel 7. 3. 2011
psi a kočky – osvědčení
dogs and cats – certificateinformace k dovozu psů a koček
information sheet: importing dogs and cats
zde
here
zde
here
birds here 1.5.2016
veterinární osvědčení pro mléčné náhražky/mléčné výrobky ke krmení zvířat
veterinary certificate for milk replacers/milk products for animal feed
EX – 2011/03 – MILKP.Israel 7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících mléčné náhražky/mléčné výrobky ke krmení zvířat
official certificate of plants producing milk replacers/milk products for animal feed
EX – 2011/03 – MILKPPL.Israel 7. 3. 2011
veterinární osvědčení pro produkty ke krmení zvířat
veterinary certificate for products for animal feed
EX – 2011/03 – AF.Israel 7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících produkty ke krmení zvířat
official certificate of plants producing products for animal feed
EX – 2011/03 – AFPL.Israel 7. 3. 2011
veterinární osvědčení pro žvýkací pamlsky pro psy obsahující přísady živočišného původu
veterinary certificate for dog chews containing ingredients of animal origin
EX – 2011/03 – DCH.Israel 7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících žvýkací pamlsky pro psy
official certificate of plants producing dog chews
EX – 2011/03 – DCHPL.Israel 7. 3. 2011
krmivo pro rybičky obsahující přísady živočišného původu
feeds for fish contining ingredients of animal origin to Israel
EX – 2012/06 – FIFE.Israel 1. 6. 2012
zařízení vyrábějící krmivo pro rybičky
plants producing fish feeds
EX – 2012/06 – PLFIFE.Israel 1. 6. 2012