Japan

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Japonska

Certificates for exports from the Czech Republic into Japan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vývozce je povinen svůj vývoz PŘEDEM ohlásit japonské straně prostřednictvím ohlašovacího formuláře
exporter is obliged to inform PRIOR TO export japanes authorities about his export by sending the Notification form
Ohlašovací formulář
Notification form
zajícovci (Lagomorpha)
Lagomorpha
EX – 2005/03 – LAG (Japan)
mrtvá těla zajícovců (Lagomorpha)
carcasses of Lagomorpha
EX – 2005/03 – LAGCAR (Japan)
ptáci
birds
EX – 2005/03 – BIRD (Japan)
těla hlodavců a zajícovců (Lagomorpha) konzervovaná ve formalíne nebo v lihu
formalin-fixed or ethanol-fixed carcasses of Rodents and Lagomorpha
EX – 2005/03 – RLCAR (Japan)
hlodavci
rodentsSeznam zařízení / Updated list of establishments
EX – 2005/03 – ROD (Japan)

ZDE / HERE

mrtvá těla hlodavců
carcasses of rodentsSeznam zařízení / Updated list of establishments
EX – 2005/03 – RODCAR (Japan)

ZDE / HERE

savci (kromě hlodavců a Lagomorpha)
mammals (except Rodents and Lagomorpha)
EX – 2005/03 – MAM (Japan)
vepřové maso a výrobky z vepřového masa (platí jen pro schválené podniky)
pig meat and pig meat products (for approved establishments only)Seznam podniků schválených pro vývoz
List of establishments approved for export
EX – 2014/01 – POR (Japan)

 

 

 

ZDE / HERE