New Zealand

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky na Nový Zéland

Certificates for exports from the Czech Republic into New Zealand

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen
TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS
TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration