Republic of Serbia

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Srbska

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of Serbia

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný nebo užitkový skot
cattle for breding or production
UVS I 3-a CZ 11/12/2013 prosinec 2013
December 2013
domácí prasata (Sus scrofa) k okamžité porážce

domestic porcine animals (Sus scrofa) for immediate slaughter

ZDE / HERE prosinec 2014
December 2014
prasata k chovu a/nebo produkci

pigs for breeding and/or production

ZDE / HERE leden 2015

January 2015

registrovaní koňovití pro chov
registered equidae for breeding
UVS I 2 CZ 05/07/2016 červenec 2016
July 2016
jednodenní kuřata
day old chicks
ZDE / HERE 22. 4. 2013
násadová vejce drůbeže
poultry hatching eggs
ZDE / HERE 22. 4. 2013
plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX – 2014/02 – OVI.X (Serbia) únor 2014
February 2014
primáti
primates
ZDE / HERE leden 2012
January 2012
ptáci zoologických zahrad
zoo birds
ZDE / HERE leden 2012
January 2012
hadi ze zoologických zahrad

snakes from ZOO

EX – 2015/02 – SNAKE (Serbia) únor 2015
February 2015
sudokopytníci ze zoologických zahrad
even toed animals from Zoo
ZDE / HERE květen 2013
May 2013
žirafy
giraffes
ZDE / HERE srpen 2014

August 2014

zvířata
animals
ZDE / HERE 25. 7. 2013
čerstvé hovězí maso
fresh bovine meat
ZDE / HERE červen 2013
June 2013
masné výrobky
meat products
ZDE / HERE leden 2016
January 2016
sperma býků
bovine semen 

dodatečné prohlášení (virus Schmallenberg)
additional SBV declaration

ZDE / HERE

 

ZDE / HERE

leden 2014
January 2014 

27. 2. 2014

vaječné výrobky
eggs products
ZDE / HERE February 2012
produkty rybolovu
fishery products
ZDE / HERE 23. 9. 2011
kolagen k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
ZDE / HERE 1. 8. 2011
tepelně ošetřené mléko a tepelně ošetřené mléčné výrobky
heat treated milk and heat treated milk products
ZDE / HERE
krmivo pro akvarijní ryby a jiné akvarijní živočichy
ornamental fish feed and feed for other aquarium animals
ZDE / HERE 25. 7. 2013
konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
canneed pet food
ZDE / HERE březen 2016
March 2016
zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než konzervované
processed pet food other than canned pet food
ZDE / HERE březen 2016
March 2016
žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
ZDE / HERE březen 2016
March 2016
vepřové maso k lidské spotřebě
fresh meat of domestic swine intended for human consumption
ZDE / HERE 25. 7. 2013
maso drůbeže a strojně oddělené maso
meat of poultry and MSM
ZDE / HERE leden 2016
January 2016
želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
ZDE / HERE 15. 7. 2013
ošetřené kůže kopytníků

treated hides and skins of ungulates

ZDE / HERE leden 2015

January 2015

směsné produkty k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
UVS I 23 CZ 07/07/2016 červenec 2016
July 2016  
zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
processed animal protein not intended for human consumption, including mixtures and products other than petfood containing such protein
EX – 2016/10 – processed animal protein (Serbia) říjen 2016

October 2016