Singapore

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Singapuru

Certificates for exports from the Czech Republic to Singapore

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

konzervované výrobky z vepřového masa
(platí jen pro schválené podniky)
canned pork products
(for approved establishments only)
ZDE / HERE