Eggs and egg products (human consumption)

 

Vejce a vaječné výrobky

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Přepis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

n. 798/2008 +

n. 2015/608

E vejce
eggs
TZ – 2015/05 – E
(form)
n.798/2008 I část 2

vzor SPF

vejce prostá specifikovaných patogenních původců
specified pathogen-free eggs
TZ – 2009/01 – SPF
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

I část 2

EP

vaječné výrobky
egg products
TZ – 2015/05 – EP
(form)
n.798/2008
ve znění n. 411/2009
XI tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků
transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products
TZ – 2009/06 – TRA.STO
(form)