Podmínky pro dovoz krmiv a potravin – z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

 

Special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
n. 2016/6

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014

Opens a new window. EUR-Lex
Prohlášení o dovozu do Unie

(Formulář k vyplnění)
Declaration for the import into the Union

(Form to complete.)

TZ – 2016/01 – PROHL. Fukushima