Fishery and aquaculture products (human consumption)

 

Produkty rybolovu a akvakultury, resp. živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 2074/2005 ve znění nař. 1012/2012 VI dodatek IV produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
fishery products intended for human consumption
TZ – 2012/11 – PRYLS
(form)
n. 2074/2005 ve znění nař. 1250/2008 VI dodatek Včást A živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption
TZ – 2009/02 – MLZ
(form)
n. 2074/2005
ve znění nař.
1664/2006
VI
dodatek V
část B
dodatečný vzor pro zpracované mlže patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ – 2006/11 – MLZ.AT
n. 2074/2005
ve znění nař.
809/2011
VI
dodatek VII
doklad, který má podepisovat kapitán a který doprovází zásiky mrazených produktů rybolovu, pokud jsou do EU dováženy přímo z mrazírenského plavidla
document, to be signed by the captain, accompanying imports when frozen fishery products are imported directly into the European Union from a freezer vessel
TZ – 2012/03 – PRYKAP
(form) 

 

TZ – 2012/03 – PRYKAP.de
(form)

cs-en

 

 

 

cs-en-de

2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ – 2006/02 – PR.USA