Imports from New Zealand

 

Dovozy z Nového Zélandu

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

r. 2015/1901 I živá zvířata, živočišné produkty

live animals, animal products

TZ – 2016/01 – ZB (New Zealand)

Opens a new window. Seznam zvířat a živočišných produktů – viz příloha II rozhodnutí 2015/1901.
Opens a new window. List of animals and animal products – annex II of Decision 2015/1901.