Other animals

 

Ostatní zvířata

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 206/2010 +

n. 1044/2013

IV 2 včelí královny a čmeláčí královny (Apis mellifera a Bombus spp.)
queen bees and queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.)
TZ – 2013/11 -QUE
(form)
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 IV 2 kolonie čmeláků (Bombus spp.)
colonies of bumble bees (Bombus spp.)
TZ – 2010/08 -BEE
(form)
2007/25/ES
+ r. 2015/225
II ptáci v zájmovém chovu
pet birds 

Je nutné si požádat o aktuální informace Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the StateVeterinary Administration for actual information!

TZ – 2010/12 -PETBIRD
(form)
Viz ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků – Opens a new window. r. 2007/25/ES.

Použije se do dne 31. prosince 2017.
It shall apply until 31 December 2017.

2007/25/ES
+ r. 2010/734/EU
III prohlášení majitele/osoby odpovědné za ptáky
declaration of the owner or person responsible for the bird(s)
TZ – 2010/12 -PETBIRD.DEC
n. 139/2013 III ptáci chovaní v zajetí
captive bred birds
TZ – 2013/03 -PTA
(form)
n. 1251/2008 ve znění
n. 1012/2012 + oprava L 336/101
IV část A živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům
aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities
TZ – 2012/11 -AKVA.OT
(form)
n. 1251/2008 ve znění
n. 1012/2012
IV část B okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům
ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities
TZ – 2012/11 -AKVA.UZ
(form)
n. 1251/2008 IV část C tranzit/skladování živočichů pocházejících z akvakultury určených k lidské spotřebě
transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption
TZ – 2009/02 -AKVA.TRST
(form)
n. 1251/2008 IV část D dodatek pro přepravu živých živočichů pocházejících z akvakultury po moři
addendum for transport of live aquaculture animals by sea
TZ – 2009/02 -AKVA.LOD
(form)