Other products of animal origin (human consumption)

 

Ostatní živočišné produkty k lidské spotřebě

Other products of animal origin intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 2074/2005
ve znění
n. 1664/2006
VI dodatek I část A chlazená, mrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ – 2006/11 – ZABST2 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek I část B chlazení, mrazení, vyjmutí ze skořápky, vaření, připravení nebo konzervovaní hlemýždi určení k lidské spotřebě
chilled, frozen, sehlled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption
TZ – 2006/11 – HLEM2 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek II část A želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ – 2006/11 – ZEL3 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek II část B suroviny k výrobě želatiny určené k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine intended for human consumption
TZ – 2006/11 – ZEL4 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek III část A kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ – 2006/11 – KOL4 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek III část B suroviny k výrobě kolagenu určeného k lidské spotřebě
raw materials for the production of collagen intended for human consumption
TZ – 2006/11 – KOL5 Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
VI dodatek VI med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
TZ – 2006/11 – MED Viz nař. 2016/759 *. Článek 8 Přechodná ustanovení: Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.
See Reg. 2016/759 *. Article 8 Transitional provisions: Consignments of products of animal origin in respect of which the relevant certificates have been issued in accordance with Regulation (EC) No 2074/2005 may continue to be introduced into the Union provided that the certificate was signed before 3 December 2016.
n. 2016/759 II část I chlazená, zmrazená nebo připravná žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ – 2016/05 – FRG
n. 2016/759 II část II hlemýždi určení k lidské spotřebě chlazení, zmrazení, zbavení ulit, vaření, připravení nebo konzervovaní
chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption
TZ – 2016/05 SNS
n. 2016/759 II část III želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ – 2016/05 GEL
n. 2016/759 II část IV kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ – 2016/05 COL
n. 2016/759 II část V suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ – 2016/05 – RCG
n. 2016/759 II část VI ošetřené suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ – 2016/06 – TCG
n. 2016/759 II část VII med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption
TZ – 2016/06 – HON
n. 2016/759 II část VIII vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě

highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption

TZ – 2016/06 – HRP
n. 2016/759 III tranzit, okamžitý nebo po skladování, surovin nebo ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu přes území Unie

transit through the Union, immediate transit or after storage, for raw materials or treated raw materials for the production of gelatine/collagen for human consumption

TZ – 2016/06 – RTCG.TS
2003/779/ES I A zvířecí střeva (dovoz)
animal casings (importation)
TZ – 2004/08 – CAS
2007/240/ES
2003/779/ES
I

I A

zvířecí střeva (dovoz)
animal casings (importation)
TZ – 2007/05 – CAS
(form)
2003/779/ES I B zvířecí střeva (transport / skladování)
animal casings (transit / storage)
TZ – 2004/08 – CASTS
2007/240/ES
2003/779/ES
I
I B
zvířecí střeva (transport / skladování)
animal casings (transit / storage)
TZ – 2007/05 – CASTS
(form)
n. 28/2012 + n. 468/2012 I směsné produkty určené k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
TZ – 2012/06 – SMPR
(form)
n. 28/2012 + n. 468/2012 II tranzit směsných produktů určených k lidské spotřebě přes Evropskou unii nebo skladování těchto produktů v Evropské unii
transit through or storage in the EU of composite products intended for human consumption
TZ – 2012/06 – SMPR.TS
(form)
* PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC

CS EUR-Lex

 

EN EUR-Lex