Solipeds

 

Lichokopytníci

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Příslušná země / Poznámka

Relevant country/ Remark

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 4. prosince 2013,
kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie, a kterým se mění příloha II bod D rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky testování na vozhřivku, a kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o některá zeměpisná označení
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
of 4 December 2013
amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised, amending Annex II(D) to Decision 92/260/EEC as regards test requirements for glanders, and amending Decisions 92/260/EEC, 93/196/EEC and 93/197/EEC as regards certain geographical denominations
EUR-Lex CS

 

EUR-Lex EN

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha II rozhodnutí 93/196/EHS, pokud jde o položku pro Izrael, příloha I rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o položky pro Izrael a Sýrii, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky pro Brazílii, Izrael, Libyi a Sýrii

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1009 of 24 June 2015 amending Annex I to Decisions 92/260/EEC and 93/195/EEC as regards the entries for Israel, Libya and Syria, Annex II to Decision 93/196/EEC as regards the entry for Israel, Annex I to Decision 93/197/EEC as regards the entries for Israel and Syria and Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil, Israel, Libya and Syria

EUR-Lex CS

 

EUR-Lex EN

r. 92/260/EHS příloha II vzor A
+ r. 2010/266/EU čl. 1
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – K90.A
(form)
Sanitární skupina A přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group A
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
r. 92/260/EHS příloha II vzor A
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor A
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2 a 3
tranzit evidovaných koní přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of registered horses being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor B
+ r. 2010/266/EU čl. 1
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – K90.B
(form)
Sanitární skupina B přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group B
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
r. 92/260/EHS příloha II vzor B
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor B
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2 a 3.
tranzit evidovaných koní přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of registered horses being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor C
+ r. 2010/266/EU čl. 1
+ r. 2014/332/EU **)
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – K90.C
(form)
Sanitární skupina C přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group C
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
Nezapracovaná změna.**)Amended **).
r. 92/260/EHS příloha II vzor C
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
+ r.. 2010/266/EU čl. 1
+ r. 2014/332/EU **)
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor C
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2 a 3
+ r. 2010/266/EU čl. 1.
+ r. 2014/332/EU **)
tranzit evidovaných koní přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of registered horses being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
Nezapracovaná změna.**)

Amended **).

r. 92/260/EHS příloha II vzor D
+ r. 2010/266/EU čl. 1
+ r. 2014/501/EU
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2014/08 – K90.D
(form)
Sanitární skupina D přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group D
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
r. 92/260/EHS příloha II vzor D
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
+ r. 2014/501/EU***)
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
TZ – 2014/08 – KON.D.TRA
r. 92/260/EHS příloha II vzor D
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2 a 3
+ r. 2014/501/EU***)
tranzit evidovaných koní přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of registered horses being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor E
+ r. 2010/266/EU čl. 1
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – K90.E
(form)
Sanitární skupina E přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group E
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
r. 92/260/EHS příloha II vzor E
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor E
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2 a 3
tranzit evidovaných koní přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of registered horses being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 92/260/EHS příloha II vzor F
+ r. 2010/266/EU čl. 1
dočasný dovoz evidovaných koní do Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
temporary admission into the European Union of registered horses for a period of less than 90 days in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – K90.F
(form)
Sanitární skupina F přílohy I r. 92/260/EHS.
Sanitary group F
of Annex I of dec. 92/260/EEC.
r. 92/260/EHS příloha II vzor F
+ r. 2010/57/ES čl. 1 odst. 2
tranzit koňovitých přes území uvedená v příloze I směrnice 97/78/EHS
transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC
r. 93/195/EHS
r. 2013/416/EU
II zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Evropské unie po jejich dočasném vývozu na dobu maximálně 30 dnů
re-entry into the European Union of registered horses for racing, comptetition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days
TZ – 2013/08 – KZAV.II
93/195/EHS III zpětný dovoz evidovaných koní určených pro zvláštní dostihy, soutěže nebo kulturní akce v Kanadě nebo v USA po jejich dočasném vývozu nepřesahujícím 90 dní
re-entry of registered horses after temporary export to Canada or the United States of America for less than 90 days to participate in specific races, competitions or cultural events
TZ – 2005/08 – KZAV.III
93/195/EHS IV zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili Racing World Cup v Dubai po dočasném vývozu na dobu méně než 90 dní
re-entry of registered horses that have taken part in the Dubai Racing World-Cup after temporary export for less than 90 days
TZ – 2006/01 – KZAV.IV
93/195/EHS V zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili dostihu Melbourne Cup, po jejich dočasném vývozu na dobu méně než 90 dní
re-entry of registered horses that have taken part in the Melbourne Cup after temporary export for less than 90 days
TZ – 2006/01 – KZAV.V
93/195/EHS VI zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili Japonského poháru a Hongkongských mezinárodních dostihů, po jejich dočasném vývozu na dobu méně než 90 dnů
re-entry of registered horses that have taken part in the Japan Cup and the Hong Kong International Races after temporary export for less than 90 days
TZ – 2006/01 – KZAV.VI
93/195/EHS
+ 2010/266/EU
VII zpětný dovoz evidovaných koní po dočasném vývozu na dobu kratší než 60 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích v rámci Asijských her nebo soutěže Endurance World Cup
re-entry of registered horses after temporary export for less than 60 days to participate in the equestrian events of the Asian games or in the Endurance World Cup
TZ – 2010/06 – KZAV.VII
93/195/EHS VIII zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili mezinárodních závodů skupin nebo kategorií v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru nebo Spojených arabských emirátech, po jejich dočasném vývozu kratším než 90 dnů
re-entry of registered horses that have taken part in International Group/Grade meeting in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore or the United Arab Emirates after temporary export for less than 90 days
TZ – 2006/01 – KZAV.VIII
93/195/EHS IX zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dní za účelem jejich účasti na jezdeckých akcích na olympijských hrách, přípravných zkouškách na ně nebo paralympijských hrách
re-entry of registered horses after temporary export for less than 90 days to participate in equestrian events for the Olympic games, preparatory test events for the latter or the Paralympics
TZ – 2006/01 – KZAV.IX
93/195/EHS +

r. 2015/2301

X zpětný dovoz evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu na dobu maximálně 30 dnů do Spojených států amerických a do Mexika za účelem účasti na soutěžích v Miami a v metropolitní oblasti Mexico City

re-entry into the Union of registered horses after temporary export to the United States of America and to Mexico for not more than 30 days to participate in competitions in Miami and the Metropolitan area of Mexico-City

TZ – 2015/12 – KZAV.X

 

93/196/EHS I jateční koňovití dopravovaní přímo na jatka
equidae for slaughter sent directly to a slaughterhouse
TZ – 2004/02 – KJ.I
93/196/EHS II jateční koňovití procházející trhem nebo sběrným střediskem
equidae for slaughter passing through a market or marshalling centre within the European Community
TZ – 2004/02 – KJ.II
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II A dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.A Skupina A přílohy I r. 93/197/EHS.
Group A of Annex I to dec. 93/197/EEC.
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II B dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.B Skupina B přílohy I r. 93/197/EHS.
Group B of Annex I to dec. 93/197/EEC.
93/197/EHS
+ 2010/266/EU+ r. 2014/332/EU**)
II C dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.C Skupina C přílohy I r. 93/197/EHS.
Group C of Annex I to dec. 93/197/EEC.Nezapracovaná změna **).Amended **)
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II D dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.D Skupina D přílohy I r. 93/197/EHS.
Group D of Annex I to dec. 93/197/EEC.
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II E dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.E Skupina E přílohy I r. 93/197/EHS.
Group E of Annex I to dec. 93/197/EEC.
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II F dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/06 – KCH.F Skupina F přílohy I r. 93/197/EHS.
Group F of Annex I to dec. 93/197/EEC.
93/197/EHS
+ 2010/266/EU
II G dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Evropské unie v souladu s rozhodnutím 2004/211/ES
imports into the European Union of registered equidae and equidae for breeding and production in accordance with Decision 2004/211/EC
TZ – 2010/07 – KCH.G Skupina G přílohy I r. 93/197/EHS.
Group G of Annex I to dec. 93/197/EEC.
*)

r. 2013/416/EU

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE,
kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Evropské unie po jejich dočasném vývozu na dobu maximálně 30 dní
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
amending Annex II to Decision 93/195/EEC as regards the model of the health certificate for the re- entry into the European Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of less than 30 days
CS Eurlex

EN Eurlex

**)

r. 2014/332/EU

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. června 2014, kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 4 June 2014 amending the Annexes to Decisions 92/260/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC with regard to the animal health and veterinary certification conditions for the importation of registered horses from certain parts of the territory of India
CS Eurlex

EN Eurlex

***)

r. 2014/501/EU

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. července 2014, kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o dočasný dovoz evidovaných koní z Kostariky, a rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie a Kostariky v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 July 2014 amending the Annexes to Decision 92/260/EEC as regards the temporary admission of registered horses from Costa Rica and Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil and Costa Rica in the list of third countries and parts thereof from which the importation into the Union

CS Eurlex

EN Eurlex