Animals, semen, ova, embryos (Traces)

 

ANIMALS, SEMEN, OVA, EMBRYOS

Aktualizace ke dni 26. 10. 2016, není-li u osvědčení uvedeno jinak.
Updated on the date 26. 10. 2016, if otherwise specified.

Prázdná osvědčení jsou přesnou kopií z webu TRACES (tj. včetně chyb), setříděno podle roku vydání prvotního předpisu
Text osvědčení vyvoláte kliknutím na příslušném kódu jazyka. Předpisy EU můžete vyhledat Opens a new window. zde (Eurlex).
Empty certificates from TRACES web (including mistakes); they are sorted according a year of publication of the primary rule.
For certificate click on relevant language code. EU legislation you can find Opens a new window. here (Eurlex).

Potřebujete-li jinou jazykovou verzi nebo aktualizovanou verzi osvědčení, kontaktujte nás.
If you need other language version or update certificate, please contact us.

Číslo předpisu a komodity

No of EU Rule and name of commodity

Kód jazyka

Language code

Poznámka

Remark

64/432 F1 Skot (2015/819)
Bovine
cs de en Aktualizace / Updated:
64/432 F2 Prasata (2015/819)
Porcine
cs de en Aktualizace / Updated:
88/407 D1, ve znění 2011/629/EU
Sperma skotu
Bovine semen
cs de en
88/407 D2, ve znění 2011/629/EU
Sperma skotu
Bovine semen
cs de en
88/407 D3, ve znění 2011/629/EU
Sperma skotu
Bovine semen
cs de en
89/556 C ve znění 2006/60
Embrya skotu
Domestic bovine embryo
cs de en
90/429 (176/2012) Sperma prasat
Porcine semen
cs de en
91/68 EI (2013/784) Jatečné ovce/kozy
Ovine/Caprine for slaughter
cs de en
91/68 EII (2013/784) Výkrm ovcí/koz
Ovine/Caprine for fattening
cs de en
91/68 EIII (2013/784) Ovce/kozy určené k chovu
Ovine/Caprine for breeding
cs de en
92/65 EI (2013/518) Zvířata z hospodářství (kopytnatci, ptáci, zvířata čeledi zajícovitých, psi, kočky a fretky)
Animals from holdings (ungulates, birds, lagomorphs, dogs, cats and ferrets)
cs de en
92/65 EII (2010/270)
Včely (Apis mellifera) a čmeláci (Bombus spp.)
Bees (Apis mellifera) and bumble bees (Bombus spp.)
cs de en
92/65 EIII (2012/112) Zvířata pocházející ze schválených organizací, institutů nebo středisek
Animals from approved bodies, institutes or centres
cs de en
2005/22 Pastva
Grazing
cs de en
1688/2005 Vejce pro lidskou spotřebu odesílaná do Finska a Švédska
Eggs for human consumption dispatched to Finland and Sweden
cs de en
1739/2005 Cirkusová zvířata
Circus animals
cs de en
1251/2008 (2016/1096)

Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
Placing on the market of aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries, open ornamental facilities and restocking

cs de en Aktualizace / Updated:

 

1251/2008  II A + 350/2011
Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh
Placing on the market of aquaculture animals or products thereof for human consumpiton
cs de en
1251/2008, 2006/88 Oznámení uvnitř Společenství

Intra trade notification

cs de en
1251/2008 Okrasní živočichové pocházející z akvakultury z uzavřených zařízení nebo určení pro tato zařízení
Closed ornament(al facility notification
cs de en
2009/156 II Registrovaní koňovití
Registered equidae
cs de en
2009/156 III Evidovaní koňovití, plemenní a užitkoví koňovití a jateční koňovití
Registered equidae, equidae for breeding and production equidae for slaughter
cs de en
2009/158 IV 1 (2011/879) Násadová vejce
Hatching eggs
cs de en
2009/158 IV 2 (2011/879) Jednodenní kuřata
Day-old chicks
cs de en
2009/158 IV 3 (2011/879) Chovná a užitková drůbež
Breeding and productive poultry
cs de en
2009/158 IV 4 (2011/214) Drůbež, jednodenní kuřata a násadová vejce v množstvích pod 20 kusů (s výjimkou ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec)
Poultry, day-old chicks and hatching eggs in lots of under 20
(except for ratites and hatching eggs thereof)
cs de en
2009/158 IV 5 (2011/214) Jatečná drůbež
Slaughter poultry
cs de en
2009/158 IV 6 (2011/214) Drůbež určená k doplnění stavů volně žijící zvěře
Poultry for restocking game supplies
cs de en
2010/470 I A (2015/261) Sperma koňovitých – Část A
Equine semen – Part A
cs de en
2010/470 I B (2015/261) Sperma koňovitých – Část B
Equine semen – Part B
cs de en
2010/470 I C (2015/261) Sperma koňovitých – Část C
Equine semen – Part C
cs de en
2010/470 II A (2015/261) Vajíčka a embrya koňovitých – Část A
Equine ova and embryos – Part A
cs de en
2010/470 II B (2015/261) Vajíčka a embrya koňovitých – Část B
Equine ova and embryos – Part B
cs de en
2010/470 III A (2013/470) Sperma ovcí a koz – Část A
Ovine and caprine semen – Part A
cs de en
2010/470 III B Sperma ovcí a koz – Část B
Ovine and caprine semen – Part B
cs de en
2010/470 III C Sperma ovcí a koz – Část C
Ovine and caprine semen – Part C
cs de en
2010/470 IV A Vajíčka/embrya ovcí a koz – Část A
Ovine and caprine ova and embryos – Part A
cs de en
2010/470 IV A (2013/470) Vajíčka/embrya ovcí a koz – Část A
Ovine and caprine ova and embryos – Part A
cs de en
2010/470 IV B Vajíčka/embrya ovcí a koz – Část B
Ovine and caprine ova and embryos – Part B
cs de en
2010/470 V A Vajíčka/embrya prasat – Část A
Porcine ova and embryos – Part A
cs de en
2010/470 V B Vajíčka/embrya prasat – Část B
Porcine ova and embryos – Part B
cs de en
2010/472 (2014/802) Vajíčka a embrya ovcí a koz – část A

Ovine and caprine ova and embryos – Part A

cs de en
142/2011 Vedlejší produkty živočišného původu / získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě (Hnůj)
Animal by-products/derived products not intended for human consumption (manure)
cs de en
2013/764 Vepřové maso, masné polotovary a výrobky

Pig meat, meat preparations and products

cs de en
636/2014 Nestažená velká volně žijící zvěř

Unskinned large wild game

cs de en
2014/709 Vepřové maso, masné polotovary a výrobky (ASF)

Pig meat, meat preparations and products (ASF)

cs de en
2015/261 C Vajíčka a embrya koňovitých

Equine ova and embryos

cs de en
2015/261 D Sperma koňovitých

Equine semen

cs de en
2015/1500 Maso skotu, masné polotovary a výrobky

Bovine meat, meat preparations and products

cs de en
2015/1500 Mléko/mléčné výrobky

Milk/dairy products

cs de en
2016/645  Mléko/mléčné výrobky v Bulharsku
Milk/dairy products in Bulgaria
cs de en
2016/645 Čerstvé maso, masné polotovary a výrobky v Bulharsku
Fresh meat, meat preparations and products in Bulgaria
cs de en
Neharmonizované živočišné druhy
Non harmonized species
cs de en
Produkty
Product
cs de en