Eggs, egg products for human consumption

 

Vejce a vaječné výrobky k lidské spotřebě

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

n. 1688/2005 V vejce pro lidskou spotřebu odesílaná do Finska a Švédska
eggs for human consumption dispatched to Finland and Sweden
EU – 2005/10 – VEJLS (FinSwe)