Export refunds – Comm. Reg. No. 817/2010

 

Vývozní náhrady v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy

Export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Příloha, část
Annex
příloha I
Annex I
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE
příloha III
Annex III
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE
příloha IV
Annex IV
zpráva o kontrole v místě první vykládky ve třetí zemi konečného určení
(čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the place of the first unloading in the third country of final destination (Article 3(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE