Fishery and aquaculture products for human consumption

 

Produkty rybolovu k lidské spotřebě

Příslušnými právními předpisy Evropské unie není vyžadováno veterinární osvědčení.

Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation.