Meat of domestic and wild animals, meat products for human consumption

 

Čerstvé maso dom. živočiš. druhů a zvěře, masné výrobky, k lidské spotřebě

Příslušnými právními předpisy Evropské unie není vyžadováno veterinární osvědčení (směrnice 2004/41/ES, Úř. věst. č. L 157).

Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation (Directive 2004/41/EC, OJ L 157).