Milk, milk products for human consumption

 

Mléko a mléčné výrobky k lidské spotřebě

Příslušnými právními předpisy Evropské unie (směrnice Rady 92/46/EHS) není vyžadováno veterinární osvědčení.

Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation (Council Directive 92/46/EEC).

Komodita

Commodity

Kód

Code

Osvědčení závodu původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě, ale neurčenými pro prodej přímému spotřebiteli.
Certificate of establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption but not intended for sale to the final consumer.stažení/download
Osvědčení zařízení původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě
Certificate of the establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption.stažení/download
Využitelné pro precertifikaci při dovozech do Francie při kompletování zásilek do třetích zemí.
Applicable to pre-certification of imports to France at assembly of consignments for third countries.