Other products of animal origin for human consumption

 

Ostatní živočišné produkty k lidské spotřebě

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Pozn.
Rem.
n. 853/2004
+ n. 1243/2007
dodatek přílohy III doklad přiložený k surovině určené pro výrobu želatiny nebo kolagenu určených k lidské spotřebě
documment to accompany raw material destined for the production of gelatine or collagen intended for human consumption
EU – 2011/05 – ODSZK podepisuje provozovatel zařízení původu nebo jeho zástupci
operator of the establishment of origin or its representatives sign