Other products of animal origin not for human consumption

 

Ostatní živočišné produkty neurčené k lidské spotřebě

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Pozn.
Rem.
n. 142/2011 +
n. 1097/2012
VIII kap. III dtto EU – 2012/12 – ODVP
n. 142/2011 XI kap. I potvrzení o zdravotní nezávadnosti
(doplněk k obchodnímu dokladu v případě hnoje)
health attestation (to be added to the commercial document in the case of the manure)
EU – 2011/05 – ODHNUJ podepisuje úřední veter. lékař / úřední inspektor
official veterinarian / official inspector signes
n. 142/2011 +
n. 1097/2012
XVI kap. III
oddíl 10
Žádost o povolení k odeslání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do jiného členského státu (čl. 48 nařízení (ES) č. 1069/2009) ZDE