Ukrainian Republic

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky na Ukrajinu

Certificates for exports from the Czech Republic into the Ukrainian Republic

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokumenty jsou ve formátu PDF.

For certificate click on „Code“. Files are in PDF format.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od
Validity from
vepřové maso a syrové polotovary z vepřového masa
pork meat and raw meat preparations
zde
here
tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky získané od skotu, ovcí nebo koz
milk and milk products, thermally treated, derived from cattle and small ruminants
EX – 2011/08 – MILK (Ukraine)
skot
cattle
EX – 2010/05 – BOV (Ukraine)
domácí prasata k okamžité porážce
domestic pigs animals for immediate slaughter
EX – 2009/09 – POR.Y (Ukraine)
selata k výkrmu
young pigs for feeding
EX – 2009/03 – SELE (Ukraine)
sperma plemenných býků
bovine semen
EXP – 2010/01 – SPB (Ukraine)
plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX – 2016/01 – OVI-X (Ukraine) březen 2016
March 2016
embrya skotu
bovine embryos
zde
here
hotová krmiva pro psy a kočky
prepared pet food
EX – 2014/02 – PETKRM (Ukraine) 1.10.2014
med a další včelí produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
EX – 2014/02 HONEY (Ukraine) 1.2.2015