USA

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do USA

Certificates for exports from the Czech Republic into the USA

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenná prasata
breeding swine
ZDE / HERE
sperma býků z členských států EU prostých SLAK do USA
bovine semen from foot-and-mouth disease free Member States of the EU to the USA
EX – 2016/02 – SPB (USA)
embrya skotu získaná in vivo z členských států EU prostých SLAK do USA
in vivo derived bovine embryos from FMD-free Member States of the EU to the USA
EX – 2016/02 – EBSK (USA)
osvědčení úřední prohlídky masa pro vývoz čerstvého masa a vedlejších masných výrobků z ČR do USA
(platí jen pro schválené podniky)
official meat-inspection certificate for fresh meat and meat byproducts exported from the CR into the USA
(for approved establishments only)
ZDE / HERE
osvědčení úřední prohlídky masa pro vývoz masných výrobků z ČR do USA
(platí jen pro schválené podniky)
veterinary certificate for meat food products exported from the CR into the USA
(for approved establishments only)
ZDE / HERE