Uzbekistan

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Uzbekistánu

Certificates for exports from the Czech Republic into Uzbekistan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný a užitkový skot
breeding and productive cattle
EX – 2013/03 – BOV.Uzbekistan
plemenní, užitkoví a sportovní koně
breeding, usage and sport horses
ZDE / HERE