CS / EN

Algeria

Certificates for exports from the Czech Republic into Algeria

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Aktualizace dne

Updates as of

plemenný skot
bovins reproducteurs


Zootechnické podmínky a podmínky dovozu plemenného skotu (1,5 MB)

EX - 2020/12 - BOV-B (Algeria) (792,4 KB)

 

jatečný skot
slaughter cattle


Jatečný skot musí mít živou hmotnost minimálně 600 kg
Cattle for slaughter must have a minimum live weight of 600 kg

EX - 2020/02 - BOV-Y (Algeria) (790,1 KB)
20.3.2020

užitkový skot
bovins d`engraissement


Zootechnické podmínky a podmínky dovozu užitkového skotu (1,1 MB)

EX - 2020/07 - BOV-F (Algeria) (761,9 KB)

1.12.2020

krmivo určené pro ryby
feedingstuff for fish
EX - 2011/04 - KRMAR.Algerie (642,6 KB)
 

mléko a mléčné výrobky
lait et produits laitiers

 

Příloha – mikrobiologické požadavky pro jednotlivé komodity, které se vztahují k bodu 5 veterinárního osvědčení
Annexe – spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires

EX - 2012/02 - MIL.Algerie (632,4 KB)

 

 

ZDE / HERE (30,6 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line