CS / EN

Algeria

Certificates for exports from the Czech Republic into Algeria

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Aktualizace dne

Updates as of

krmivo určené pro ryby
feedingstuff for fish
EX - 2011/04 - KRMAR.Algerie (642,6 KB)
 

mléko a mléčné výrobky
lait et produits laitiers

 

Příloha – mikrobiologické požadavky pro jednotlivé komodity, které se vztahují k bodu 5 veterinárního osvědčení
Annexe – spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires

EX - 2012/02 - MIL.Algerie (632,4 KB)

 

 

ZDE / HERE (30,6 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line