Australia

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Austrálie

Certificates for exports from the Czech Republic into Australia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semendodatkové prohlášení – virus Schmallenberg
additional declaration for Schmallenberg virus
EX – 2016/03 SPB (Australia)
EX – 2015/05 – SPB (Australia) (SBV)
duben 2016
April 2016
živé laboratorní krysy, potkani a myši
live laboratory rats and mice
zde / here 17. 4. 2013
krmivo pro rybičky obsahující přísady živočišného původu
pet food for fish containing ingredients of animal origin
EX – 2016/05 PETFOFI.Australia červen 2016
June 2016