CS / EN

Georgia

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Gruzie dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Georgia available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity

Osvědčení
Certificate

(GE) Mléko HTC – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z EU do Gruzie
(GE) Milk HTC – Health certificate for dairy products for human consumption from the EU to Georgia

EN/CS (54,2 KB)
(GE) Plemenná prasata a prasata na výkrm vyvážená z EU do Gruzie
(GE) Pigs for breeding and fattening exported from the EU to Georgia
EN/CS (51,9 KB)
(GE) HEP (násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci) z EU do Gruzie
(GE) HEP (hatching eggs of poultry other than ratites) from the EU to Georgia
EN/CS (57,9 KB)

(GE) Mléko HTB – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z EU do Gruzie
(GE) Milk HTB – Health certificate for dairy products for human consumption from the EU to Georgia

EN/CS (51,9 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line