Movements of circus animals

 

Movements of circus animals between Member States

Text dokladu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“.
For text click on „Code“.

Předpis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Kód

Code

n. 1739/2005 I zde / here
n. 1739/2005 II zde / here
n. 1739/2005 III Eurlex CS znění

Eurlex EN znění

n. 1739/2005 IV Eurlex CS znění

Eurlex EN znění

n. 1739/2005 Opens a new window. kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy +++

Opens a new window. laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member +++