CS / EN

Poultry, hatching eggs, ratites

Poultry, hatching eggs, ratites

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“, osvědčení lze vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha/část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 798/2008 +
n. 2015/608

BPP

chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci
breeding or productive poultry other than ratites
TZ - 2015/04 - BPP (375,7 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

BPP

chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci
breeding or productive poultry other than ratites
TZ - 2015/04 - BPP (375,7 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

BPR

chovní nebo užitkoví ptáci nadřádu běžci
breeding or productive ratites
TZ - 2015/04 - BPR (362,6 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

DOC

jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci
day-old chicks other than of ratites
TZ - 2015/05 - DOC (394,8 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

DOR

jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci
day-old chicks of ratites*)
chyba v Úř. věst. / discrepancies in OJ
DOR (382,6 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

HEP

násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of poultry other than ratites
TZ - 2015/05 - HEP (377,3 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

HER

násadová vejce ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of ratites
TZ - 2015/05 - HER (362,8 KB)
 
n.798/2008

I část 2

vzor SPF

vejce prostá specifikovaných patogenních původců
specified pathogen-free eggs
TZ - 2009/01 - SPF (648,9 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/608

SRP

jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jiná než ptáci nadřádu běžci
slaugter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites
TZ – 2015/05 – SRP (359,8 KB)
 
n. 798/2008 +
952/2014

SRA

jateční ptáci nadřádu běžcislaughter ratites TZ - 2014/10 - SRA (429,1 KB)
 
n. 798/2008 +
n. 2015/2258

LT20

jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže
single consignments of less than 20 units of poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof
TZ – 2015/12 – LT20 (452,3 KB)
 
n.798/2008

II

(podle

článku 4)

prohlášení velitele lodi (připojí se k veterinárnímu osvědčení, pokud přeprava drůbeže a jednodenních kuřat na hranice ES zahrnuje přepravu lodí)declaration by the master of the ship (to be attached to the veterinary certificate where transport of poultry and day-old chicks to the EC border includes transport by ship) TZ - 2009/01 - PRO.LOD (116,9 KB)
 
n. 798/2008 +
411/2009

XI

tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobkůtransit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products TZ - 2009/06 - TRA.STO (454,0 KB)
 
*)

n. 2015/608

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/608 of 14 April 2015 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine and Israel in the list of third countries, the approval of the control programme of Ukraine for Salmonella in laying hens, the veterinary certification requirements concerning Newcastle disease and processing requirements for egg products
CS Eurlex (2,9 MB)
EN Eurlex (3,0 MB)
 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close