CS / EN

Australia

Certificates for exports from the Czech Republic into Australia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

Poznámka
Remarks

sperma býků
bovine semen

 

dodatkové prohlášení – virus Schmallenberg
additional declaration for Schmallenberg virus

Australia - semen_2016_03_29 rev. (855,0 KB)

 

EX - 2015/05 - SPB (Australia) (SBV) (605,6 KB)
duben 2016
April 2016

Podpis, datum a úřední razítko musí být na každé straně veterinárního osvědčení (VO). K VO musí být přiloženy laboratorní protokoly (kopie) všech vyšetření (BTV, IBR/IPV a SBV) a ty musí být také potvrzeny úředním veterinárním lékařem. V příloze č. 1 VO musí být uvedena data odběru vzorků, metody vyšetření a výsledky pro jednotlivé nákazy, pro něž to požaduje osvědčení, a to přehledně vždy pro jednotlivé dárcovské býky.
The veterinary certificate (VC) must contain the signature, date and stamp of the official government veterinarian on each page. Laboratory reports (copies) from all testing (BTV, IBR/IPV a SBV) must be attached to the VC and certified by the official veterinarian. In Annex I to the VC, the dates of sampling for any tests required by the certificate, the type of test used and the test results must be indicated clearly for each donor bull.

živé laboratorní krysy, potkani a myši
live laboratory rats and mice
ZDE / HERE (773,7 KB)
17. 4. 2013  
šelmy ze zoologických zahrad
carnivores from zoological gardens
EX - 2019/06 - CAR (AUS) (715,5 KB)
červen 2019
June 2019
 
volně žijící kočkovití
non-domestic felidae
EX - 2019/07 - FEL (AUS) (670,7 KB)
červenec 2019
July 2019
 
předvývozní osvědčení pro kočkovité
pre-export certificate for non-domestic felidae
PREEX - 2019/07 - FEL (AUS) (709,6 KB)
srpen 2019
August 2019
 
plazi
reptiles
EX - 2019/09 - REPTILES (AUS) (655,2 KB)
20.9.2019  
krmiva pro rybičky obsahující přísady živočišného původu
pet food for fish containing ingredients of animal origin
EX - 2021/05 - PETFOOD FISH (Australia) (776,6 KB)

17.6.2021

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close