CS / EN

Chile

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Chile dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Chile available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(CL) Evidovaní koně (dočasný vstup)

(CL) Registered horses (temporary admission)

EN/CS/ES (62,0 KB)

(CL) Hotová jídla pro lidskou spotřebu

(CL) Ready-made meals for human consumption

EN/CS/ES (63,0 KB)

(CL) Hovězí maso pro Chile

(CL) Bovine meat for Chile

EN/CS/ES (63,3 KB)

(CL) Chlazené/mražené vepřové maso

(CL) Chilled/frozen pork

EN/CS/ES (47,6 KB)

(CL) Kolagen určený k lidské spotřebě

(CL) Collagen intended for human consumption

EN/CS/ES (53,7 KB)

(CL) Koňovití (trvalý dovoz)

(CL) Equidae (definitive import)

EN/CS/ES (71,9 KB)

(CL) Krevní výrobky

(CL) Blood products

EN/CS/ES (51,8 KB)

(CL) Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu / žvýkací pamlsky pro psy

(CL) Petfood/dog chews

EN/CS/ES (56,6 KB)

(CL) Laboratorní myši

(CL) Laboratory mice

EN/CS/ES (48,7 KB)

(CL) Mléko a mléčné výrobky pro Chile

(CL) Milk and dairy products for Chile

EN/CS/ES (49,2 KB)

(CL) Násadová vejce / jednodenní kuřata

(CL) Hatching eggs/day-old chicks

EN/CS/ES (58,9 KB)

(CL) Střívka Sus escrofa domestica

(CL) Casings from Sus scrofa domestica

EN/CS/ES (48,1 KB)

(CL) Vajíčka ovcí a koz / embrya ovcí a koz získaná in vivo

(CL) ovine/caprine ova/in vivo derived embryos

EN/CS/ES (60,7 KB)

(CL) Vajíčka skotu / embrya skotu získaná in vivo

(CL) Bovine ova/in vivo derived embryos

EN/CS/ES (59,3 KB)

(CL) Vepřový tuk nebo sádlo

(CL) Pig fat or lard

EN/CS/ES (48,0 KB)

(CL) Výrobky z drůbežího masa

(CL) Poultry meat products

EN/CS/ES (52,8 KB)

(CL) Zmrazené sperma koňovitých

(CL) Frozen equine semen

EN/CS/ES (67,8 KB)

(CL) Zmrazené sperma ovcí/koz pro Chile

CL) Frozen ovine/caprine semen for Chile

EN/CS/ES (63,2 KB)

(CL) Zmrazené sperma skotu pro Chile

(CL) Frozen bovine semen for Chile

EN/CS/ES (67,1 KB)

(CL) Zpracované masné výrobky (vepřové/hovězí)

(CL) Processed meat products (pork/beef)

EN/CS/ES (54,7 KB)

(CL) Želatina určená k lidské spotřebě

(CL) Gelatine intended for human consumption

EN/CS/ES (60,6 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line