CS / EN

Milk, milk products for human consumption

Milk and milk products for human consumptions

 

Příslušnými právními předpisy Evropské unie (směrnice Rady 92/46/EHS) není vyžadováno veterinární osvědčení.
Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation (Council Directive 92/46/EEC).

 

Komodita
Commodity

Kód
Code

Osvědčení závodu původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě, ale neurčenými pro prodej přímému spotřebiteli.
Certificate of establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption but not intended for sale to the final consumer.

 

  stažení/download (40,6 KB)

Osvědčení zařízení původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě
Certificate of the establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption.

stažení/download (339,4 KB)

Využitelné pro precertifikaci při dovozech do Francie při kompletování zásilek do třetích zemí.
Applicable to pre-certification of imports to France at assembly of consignments for third countries.

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line