CS / EN

Milk, milk products for human consumption

Milk and milk products for human consumptions

 

Příslušnými právními předpisy Evropské unie (směrnice Rady 92/46/EHS) není vyžadováno veterinární osvědčení.
Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation (Council Directive 92/46/EEC).

 

Komodita
Commodity

Kód
Code

Osvědčení závodu původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě, ale neurčenými pro prodej přímému spotřebiteli.
Certificate of establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption but not intended for sale to the final consumer.

 

  stažení/download (40,6 KB)

Osvědčení zařízení původu pro intrakomunitární obchod s mlékem a mléčnými výrobky určenými k lidské spotřebě
Certificate of the establishment of origin for the intra-community trade with milk and milk products intended for human consumption.

stažení/download (339,4 KB)

Využitelné pro precertifikaci při dovozech do Francie při kompletování zásilek do třetích zemí.
Applicable to pre-certification of imports to France at assembly of consignments for third countries.

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close