CS / EN

Milk and dairy products

Milk and dairy products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405

+ p.n.K. (EU) 2021/606
+ p.n.K. (EU) 2021/1327

 

 

14 mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products of solipeds
příloha X p.n.K. (EU) 2021/405
Annex X of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
15 syrové mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, not required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot-and-mouth disease
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
16 mléčné výrobky, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and-mouth disease
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)

Odkazy:

Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404

+ p.n.K. (EU) 2021/634

+ p.n.K. (EU) 2021/1178

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease.

r.K. 2011/163/EU
konsol. znění 1.1.2021
Consol. text 1.1.2021

+ p.r.K. (EU) 2021/653

+ p.r.K. (EU) 2021/800

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close