CS / EN

Milk and dairy products

Milk and dairy products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
 

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 12.08.2022
Consol. text 12.08.2022

+ p.n.K. 2022/2293

 

 

14 mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products of solipeds
příloha X p.n.K. (EU) 2021/405
Annex X of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 
15 syrové mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, not required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot-and-mouth disease
příloha XVII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XVII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
 
16 mléčné výrobky, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and-mouth disease
příloha XVIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XVIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
 

Odkazy:
References:

 
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks
 
p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 13.07.2022
Consol. text 13.07.2022
p.n.K. 2022/1306
p.n.K.2022/1385
p.n.K. 2022/1429
p.n.K. 2022/1454
p.n.K. 2022/1618
p.n.K. 2022/1619
p.n.K. 2022/1676
+ p.n.K. 2022/1961
+ p.n.K. 2022/2061
+ p.n.K. 2022/2183
+ p.n.K. 2022/2316
+ p.n.K. 2022/2329

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

r.K. 2011/163/EU
konsol. znění 11.08.2022
Consol. text 11.08.2022

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES
Commission Decision of 16 March 2011 on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line