CS / EN

Milk and dairy products

Milk and dairy products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

n. K. 605/2010

konsol. znění 12.12.2019

+ p.n.K. 2020/2207

I syrové mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě
raw milk and dairy products intended for human consumption

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2207, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2207 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the inclusion of entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries or parts thereof from which imports of raw milk, milk products, colostrum and colostrum products intended for human consumption in the Union

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close