CS / EN

Semen, ova, embryos

Semen, ova, embryos

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

r. 2011/630 +

r. 2015/569

II 1 A dovoz do Unie a tranzit přes Unii spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS odeslaného ze střediska pro odběr spermatu, ve kterém bylo sperma odebráno
imports into and transits through the Union of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected
  TZ - 2015/04 - SPSK.1A (form) (400,1 KB)
 
r. 2011/630 II 1 B dovoz a tranzit zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného z inseminační stanice, ve které bylo sperma odebráno
imports and transits of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Council Directive 88/407/EEC applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected
TZ - 2011/10 - SPSK.1B (form) (683,3 KB)
 
r. 2011/630 +
r. 2014/199
II 1 C dovoz a tranzit spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES a zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného ze střediska pro skladování spermatu
imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Directive 2003/43/EC, and of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Directive 88/407/EEC, applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen storage centre
TZ - 2014/12 - SPSK.1C (form) (386,4 KB)
 

n. 2018/659

III 1 A dovoz zásilky spermatu koňovitých odebraného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
Health certificate for the import of the consignment of semen of equidae collected in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ - 2018/07 - SPER.A (349,8 KB)
 

n. 2018/659

III 1 B dovoz zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
import of the consignment of stocks of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
  TZ - 2018/07 - SPER.B (335,4 KB)
 

n. 2018/659

III 1 C dovoz zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010
ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
import of the consignment of stocks of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
  TZ - 2018/07 - SPER.C (295,9 KB)
 

n. 2018/659

III 1 D dovoz zásilky spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 nebo před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro skladování spermatu
import of the consignment of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and of consignments of stocks of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 or before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen storage centre
TZ - 2018/07 - SPER.D (266,2 KB)
 

n. 2018/659 + 2018/1301

III 2 A dovoz zásilky vajíček a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
import of the consignment of ova and embryos of equidae collected or produced in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched by an approved embryo collection or production team of origin of the ova or embryos
TZ - 2018/10 - VAEM.A (308,6 KB)
 
n. 2018/659 + 2018/1301 III 2 B dovoz zásilky zásob vajíček a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odesílaných po 31. srpnu 2010 schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
import of the consignment of ova and embryos of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 by an approved embryo collection or production team of torigin of the ova or embryos
TZ - 2018/10 - VAEM.B (820,6 KB)
 
2012/137 II 1 sperma prasat
porcine semen
TZ - 2012/03 - SPPR (form) (702,2 KB)
 
2005/290 I sperma skotu – dovoz z KANADY
semen of domestic animals of the bovine species – import from Canada
TZ - 2005/04 - SPSK.Canada (121,9 KB)
Kanada / Canada
2006/168 +
r. 2013/309
II embrya skotu získaná in vivo, která byla odebrána v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS
in vivo derived embryos of domestic animals of the bovine species collected in accordance with Council Directive 89/556/EEC
TZ - 2013/07 - EBSK.II (form) (683,0 KB)
 
r. 2006/168 +
r. 2013/309
III embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS
in vitro produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen complying with Council Directive 88/407/EEC
TZ - 2013/07 - EBSK.III (form) (690,5 KB)
 
r. 2006/168 +
r. 2013/309
IV embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu pocházejícího z inseminačních stanic nebo středisek pro skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
in vitro-produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
TZ - 2013/07 - EBSK.IV (form) (698,6 KB)
 
2006/168 V embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ - 2006/02 - EBSK.V (179,6 KB)
 
2007/240
2006/168
I
V
embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ - 2007/06 - EBSK.V (form) (626,4 KB)
 

r. 2010/472 +
r. 2016/2002

II 2 A sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ - 2017/02 - SPOK.A (413,9 KB)
 

r. 2010/472 + n. 2016/1396

II 2 B sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro skladování spermatu
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen storage centre
TZ - 2016/09 - SPOK.B (form) (815,0 KB)
 

r. 2010/472 + r. 2014/802
+ n. 2016/1396

IV 2 vajíčka a embrya ovcí a koz
ovine and caprine ova/embryos
TZ - 2016/09 - VEOK (form) (427,2 KB)
 

 *)

  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae
 ZDE / HERE  

  
V případě dovozu zárodečných buněk jiných druhů zvířat je nutné žádat SVS ČR o stanovení veterinárních podmínek dovozu.
In the case of importation of germ cells of other animal species it is necessary to ask the State Veterinary Administration of the Czech Republic for establishment of import conditions.
    

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close