CS / EN

Azerbaijan

Certificates for exports from the Czech Republic into Azerbaijan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný a užitkový skot
breeding and production cattle

EX – 2021/08 – BOV (Azerbaijan) (794,0 KB)
15.09.2021

zoo zvířata
zoo animals

EX - 2019/09 - ZOO (Azerbaijan) (715,6 KB)
24.10.2019

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line