CS / EN

Fishery and aquaculture products (human consumption)

Produkty rybolovu a akvakultury, resp. živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

Fishery and aquaculture products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

prov.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
fishery products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - PRYLS (843,5 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021

prov.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption
TZ - 2019/12 - MLZ (787,1 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III dodatečný vzor pro zpracované mlže patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ - 2019/12 - MLZ.AT (707,8 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III doklad, který má podepisovat kapitán a který doprovází zásilky mrazených produktů rybolovu, pokud jsou do EU dováženy přímo z mrazírenského plavidla
document, to be signed by the captain, accompanying imports when frozen fishery products are imported directly into the European Union from a freezer vessel
TZ - 2019/12 - PRYKAP (745,0 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
TZ - 2019/12 - PRYLS.PL (755,5 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ - 2006/02 - PR.USA (132,2 KB)
 
prov.n. K. 2020/1641 I

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě z USA
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption from USA

TZ - 2020/11 - MLZ.USA (692,1 KB)

Platné do 26.11.2020
Valid from 26.11.2020

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close