CS / EN

Republic of Serbia

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of Serbia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

1. Zvířata:
    Animals: 

plemenný nebo užitkový skot
cattle for breeding or production

ZDE / HERE (415,8 KB)

prosinec 2013
December 2013

sperma býků
bovine semen
dodatečné prohlášení (virus Schmallenberg)
additional SBV declaration

ZDE / HERE (701,4 KB)
ZDE / HERE (621,0 KB)

leden 2014
January 2014
27. 2. 2014

registrovaní koňovití pro chov
registered equidae for breeding
UVS I 2 CZ 05/07/2016 (752,6 KB)
červenec 2016
July 2016
jednodenní kuřata
day old chicks
ZDE / HERE (707,4 KB)
22. 4. 2013
násadová vejce drůbeže
poultry hatching eggs
ZDE / HERE (693,2 KB)
22. 4. 2013
plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX - 2014/02 - OVI.X (Serbia) (690,4 KB)
únor 2014
February 2014
primáti
primates
ZDE / HERE (665,0 KB)
leden 2012
January 2012
plazi, obojživelníci, někteří bezobratlí
reptiles, amphibians, some invertebrates
TZ - 2017/04 - POB (Serbia) (735,1 KB)
duben 2017
April 2017
ptáci zoologických zahrad
birds from ZOO
ZDE / HERE (644,9 KB)
leden 2012
January 2012

hadi ze zoologických zahrad
snakes from ZOO

EX - 2015/02 - SNAKE (Serbia) (689,0 KB)
únor 2015
February 2015
sudokopytníci ze zoologických zahrad
even toed animals from ZOO
ZDE / HERE (632,1 KB)
květen 2013
May 2013
koňovití ze zoologických zahrad
equidae from ZOO
EX – 2024/04 – EQUI.ZOO (Serbia) (739,9 KB)
18.4.2024
žirafy
giraffes
ZDE / HERE (704,2 KB)

srpen 2014
August 2014

holubi
pigeons
EX - 2018/03 - PIGEON (Serbia) (758,7 KB)

duben 2018
April 2018

holubi na soutěže a výstavy
pigeons for competition and exhibition
EX - 2018/03 - EX. PIGEON (Serbia) (694,8 KB)

duben 2018
April 2018

farmově chovaní jelenovití
deer game
EX - 2018/05 - DEER (Serbia) (786,6 KB)

květen 2018
May 2018

živočichové z akvakultury
aquaculture animals
EX - 2019/09 - AKVA (Serbia) (850,3 KB)
11.9.2019
hlodavci určení pro biomedicínský výzkum
rodents intented for biomedical research
EX - 2020/01 - LAB.M (Serbia) (775,2 KB)
14.2.2020
2. Živočišné produkty:
    Products of animal origin:
čerstvé hovězí maso
fresh bovine meat
EX - 2019/03 - BOV.MEAT (Serbia) (770,3 KB)
březen 2019
March 2019
masné výrobky
meat products
EX-2023/07-MP (Serbia) (1,1 MB)
17.7.2023
vaječné výrobky
eggs products
ZDE / HERE (642,3 KB)
February 2012
produkty rybolovu
fishery products
ZDE / HERE (700,9 KB)
23. 9. 2011
kolagen k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
EX - 2019/07 - COL (Serbia) (809,3 KB)
srpen 2019
August 2019
tepelně ošetřené mléko a tepelně ošetřené mléčné výrobky
heat treated milk and heat treated milk products
ZDE / HERE (850,8 KB)
 
krmivo pro akvarijní ryby a jiné akvarijní živočichy
ornamental fish feed and feed for other aquarium animals
ZDE / HERE (665,8 KB)
25. 7. 2013
konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
canneed pet food
ZDE / HERE (1,1 MB)
březen 2016
March 2016
zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než konzervované
processed pet food other than canned pet food
ZDE / HERE (1,1 MB)
březen 2016
March 2016
žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
ZDE / HERE (1,1 MB)
březen 2016
March 2016
vepřové maso k lidské spotřebě
fresh meat of domestic swine intended for human consumption
EX-2023/07-POR (Serbia) (1,3 MB)
17.7.2023
maso drůbeže a strojně oddělené maso
meat of poultry and MSM
ZDE / HERE (900,1 KB)
leden 2016
January 2016
želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
EX - 2019/07 - GEL (Serbia) (757,2 KB)
srpen 2019
August 2019

ošetřené kůže kopytníků
treated hides and skins of ungulates

ZDE / HERE (1,1 MB)

leden 2015
January 2015

směsné produkty k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
UVS I 23 CZ 07/07/2016 (1,1 MB)
červenec 2016
July 2016  

zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
processed animal protein not intended for human consumption, including mixtures and products other than petfood containing such protein

EX - 2016/10 - processed animal protein (Serbia) (895,0 KB)

říjen 2016
October 2016

krmivo obsahující složky živočišného původu
feed containing feedstuffs of animal origin

EX - 2018/02 - FEED (Serbia) (859,8 KB)

duben 2018
April 2018

suroviny pro výroby želatiny a kolagenu
raw materials for the production of collagen/gelatine

EX - 2019/10 - RCG (Serbia) (842,8 KB)

10.10.2019

blood products not intended for human consumption that could be used as feed material ZDE / HERE (705,4 KB)
 
egg products not intended for human consumption that could be used as feed material ZDE / HERE (709,0 KB)
 
feed containing feedstuffs of animal origin ZDE / HERE (629,0 KB)
 
feed and feed additives not containing feedstuffs of animal origin ZDE / HERE (647,0 KB)
 
fish oil not intended for human consumption to be used as feed material or for purposes outside the feed chain ZDE / HERE (694,0 KB)
 
flavouring innards for use in the manufacture of petfood ZDE / HERE (732,5 KB)
 
for rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material ZDE / HERE (796,9 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line