CS / EN

USA

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do USA dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to the USA available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(US) Sperma koňovitých

(US) Equine semen

EN/CS (56,7 KB)

Sperma prasat (USA)

(US)Porcine semen

EN/CS (56,2 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line