CS / EN

Mexico

Certificates for exports from the Czech Republic into Mexico

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

jednodenní kuřata
day-old chicks
EX - 2017/03 - DOC (Mexico) (874,7 KB)
 
násadová vejce
hatching eggs
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
hovězí surové, čerstvé a solené kůže
bovine raw, fresh and salted hides
ZDE / HERE (634,9 KB)
 
vepřové surové, čerstvé a solené kůže
porcine raw, fresh and salted hides
ZDE / HERE (635,7 KB)
 
mléko a mléčné výrobky
milk and dairy products
EX - 2019/07 - MILK (Mexico) (713,3 KB)
13.11.2019

sperma býků
bovine semen

EX - 2015/06 - SPB (Mexico) (837,4 KB)
16. 7. 2015
psovití
canids
EX - 2019/01 - CAN (Mexico) (860,6 KB)
1.3.2019
kočkovití
felines
EX - 2019/01 - FEL (Mexico) (866,9 KB)
1.3.2019
lasicovití
mustelids
EX - 2019/01 - MUS (Mexico) (810,1 KB)
1.3.2019
hlodavci
rodents
EX - 2019/11 - ROD (Mexico) (807,2 KB)
27.4.2020
surikaty
meerkats
EX - 2019/11 - SUR (Mexico) (818,1 KB)
27.4.2020
medvědi
bears
EX - 2019/11 - URS (Mexico) (845,7 KB)
27.4.2020

volně žijící ptáci
wild birds

EX − 2023/10 − AVES (Mexico) (719,6 KB)
24.4.2024

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line