CS / EN

Equidae

Lists of third countries or parts thereof from which imports of equidae into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p. n. K. 2018/659

konsolid. znění 8.9.2020

+ p.n.K. 2020/1777

+ p.n.K. 2020/2203

I koňovití
equidae

Doplňkové záruky pro Jižní Afriku – rozh. Komise 2008/698/ES, viz „ODCHYLKY/Ochranná opatření“
Additional guarantees for South Africa – Commission Decision 2008/698/EC, see „DEROGATIONS/Safeguard measures“

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/1777 a 2020/2203, kterými se mění seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Commision Implementing Regulation 2020/1777 and 2020/1777 amended the list of third countries and parts of the territory of third countries from which the entry into the Union of consignments of equidae and of semen, ova and embryos of equidae is authorised.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close