CS / EN

Other animal products for human consumption

Other animal products for human consumption – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 14.12.2019

+ prov.n.K. 2020/1572

III Článek 11 – Žabí stehýnka
Článek 12 – Hlemýždi
Článek 13 – Tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky
Článek 14 – Želatina a kolagen určené k lidské spotřebě
Článek 15 – Suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
Článek 16 – Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
Článek 17 – Med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
Článek 18 – Vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan, glukosamin, syřidlo, vyzina a aminokyseliny pro lidskou spotřebu
Článek 19 – Maso plazů
Článek 20 – Hmyz
Článek 21 – Jiné produkty živočišného původu
Article 11 – Frog‘ legs
Article 12 – Snails
Article 13 – Rendered animal fats and greaves
Article 14 – Gelatin and collagen intended for human consumption
Article 15 – Raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
Article 16 – Treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
Article 17 – Honey and other apiculture products intended for human consumption
Article 18 – Highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, zinc and amino acids for human consumption
Article 19 – Meat of reptiles
Article 20 – Insects
Article 21 – Other products of animal origin

Pozn. k článku 17 (Med):
Rozhodnutí Komise 2011/163/EU bylo naposledy změněno prováděcím rozhodnutím Komise 2020/1141
Note on Article 17 (Honey):
Commission Decision 2011/163 / EU was last amended by Commission Implementing Decision 2020/1141

 

+ prováděcí nařízení Komise 2020/1572, kterým se mění seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území EU
+ Commision implementing regulation 2020/1572, as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the EU of dairy products and insects

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close