CS / EN

Georgia

Certificates for exports from the Czech Republic to Georgia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

Gruzínský úřad LEPL – NFA doporučuje od 1.10.2021 použití níže uvedených veterinárních osvědčení
pro vývoz krmiv:
From 1.10.2021, Georgian authority LEPL – NFA recommends to use the following veterinary certificates
for the export of petfood:

Konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Canned pet food
EX – 2021/09 – CANPF (Georgia) (948,9 KB)
01.10.2021
Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiná než konzervovaná
Processed pet food other than canned petfood
EX – 2021/09 – PPF(Georgia) (1,1 MB)
01.10.2021
Žvýkací pamlsky pro psy
Dogchews for dogs
EX – 2021/10 – DCH (Georgia) (937,8 KB)
 
01.10.2021
Raw pet food for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals, intended for dispatch to or for transit through Georgia (Eng) ZDE / HERE (744,5 KB)
01.10.2021
Mléko HTB –Mléčné výrobky k lidské spotřebě z EU do Gruzie
Milk HTB – Dairy products for human consumption from the EU to Georgia
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
Mléko HTC – mléčné výrobky k lidské spotřebě z EU do Gruzie
Milk HTC – dairy products for human consumption from the EU to Georgia
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci z EU do Gruzie
Hatching eggs of poultry other than ratites from the EU to Georgia
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
Plemenná prasata a prasata na výkrm vyvážená z EU do Gruzie
Pigs for breeding and fattening exported from the EU to Georgia
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line