CS / EN

Semen, ova, embryos

Semen, ova, embryos – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
r. K. 2006/168 (697,7 KB)

konsol. znění 25.6.2013

+ p.n.k. 2020/2216

I embrya skotu
bovine embryos

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2215, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz embryí skotu do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2215 amending Annex I to Decision 2006/168 / EC as regards the entry for the United Kingdom and certain of its dependent territories in the list of third countries from which imports of bovine embryos into the Union are authorized

r. K. 2010/472 (203,9 KB)

konsol. znění 16.11.2016

+ p.n.K. 2020/2217

I sperma ovcí a koz
semen of ovine and caprine animals

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2217, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2217 amending Annexes I and III to Decision 2010/472 / EU as regards the entry for the United Kingdom in the lists of third countries or parts thereof from which imports of semen, ova and embryos of the ovine species are authorized, and goats to the Union

r. K. 2010/472 (203,9 KB)

konsol. znění 16.11.2016

+ p.n.K. 2020/2217

III vajíčka a embrya ovcí a koz
ovine and caprine eggs and embryos

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2217, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2217 amending Annexes I and III to Decision 2010/472 / EU as regards the entry for the United Kingdom in the lists of third countries or parts thereof from which imports of semen, ova and embryos of the ovine species are authorized, and goats to the Union

prov. r. K. 2011/630 (180,3 KB)

konsol. znění 9.4.2015

+p.n.K. 2020/2215

I sperma skotu
bovine semen

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2215, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu skotu do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2215 amending Annex I to Implementing Decision 2011/630 / EU as regards the entries for the United Kingdom and certain of its dependent territories in the list of third countries or parts thereof from which imports of semen of domestic animals of the bovine species are authorized Union

r. 2012/137/EU (747,7 KB)

+ p.n.K. 2020/2214

I sperma prasat
pig sperm

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2214, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu prasat na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2214 amending Annex I to Implementing Decision 2012/137 / EU as regards the entry for the United Kingdom in the list of third countries or parts thereof from which imports of swine semen into the Union are authorized

p. n. K. 2018/659

konsolid. znění 8.9.2020

+ p.n.K. 2020/1777

+ p.n.K. 2020/2203

I

sperma, vajíčka a embrya koňovitých
semen, ova and embryos of the equine species

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/1777 a 2020/2203, kterými se mění seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Commision Implementing Regulation 2020/1777 and 2020/1777 amended the list of third countries and parts of the territory of third countries from which the entry into the Union of consignments of equidae and of semen, ova and embryos of equidae is authorised.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close