CS / EN

Montenegro

Certificates for exports from the Czech Republic into Montenegro

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

domácí skot určený k chovu a/nebo produkci

domestic bovines for breeding and/or production

 

Dodatečné potvrzení 

Additional declaration

EX - 2014/11 - BOV-X (Cerna Hora) (949,0 KB)

 

 

Zde / Here (707,3 KB)

prosinec/December 2014

 

říjen/October 2020

domácí plemenné a užitkové ovce (Ovis aries) a koz (Capra hircus)
domestic ovine animals (Ovis aries) and domestic caprine animals (Capra hircus)

EX - 2017/09 OVI-X (MONTENEGRO) (1,1 MB)
říjen/October 2017

mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu (HTB)

dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption (HTB)

EX-2022/02-Milk.HTB (Montenegro) (887,9 KB)
únor 2022
february 2022

mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu (HTC)

dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption (HTC)

EX-2022/02-Milk.HTC (Montenegro) (909,0 KB)
únor 2022
february 2022
konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood of animal origin
EX - 2020/07 - PF.CAN (Montenegro) (784,0 KB)
1.8.2020
nekonzervovaná/sušená krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
non canned/dry petfood of animal origin
EX - 2020/07 - PF.O (Montenegro) (948,4 KB)
1.8.2020
produkty rybolovu
fishery products
EX - 2020/11 - FIPRO (Montenegro) (999,5 KB)
1.12.2020

směsné produkty určené pro lidskou spotřebu

composite products intended for human consumption

EX − 2022/06 − COMP (Montenegro) (1,2 MB)
15.7.2022

Masné výrobky, opracované žaludky, močové měchýře a střeva

Meat products, treated stomachs, bladders and intestines

EX − 2022/07 − MP (Montenegro) (970,0 KB)
10.8.2022

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line